Event Schedules at "16 DEC 2017"
DATE EVENT NAME EVENT DESCRIPTION LOCATION
16 Dec 2017
1.30 p.m - 3.30 p.m
Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017 Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017D.B.Ashwin Vocal N.C.Madhav Violin Rajesh Srinivasan MridangamDec. 16SatAT THE KASTURI SRINIVASAN HALL ...
Read more
KASTURI SRINIVASAN HALL / Madras Music Academy
16 Dec 2017
11.45 a.m. - 1.15 p.m
Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017 Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017R.Kashyap Mahesh Vocal Sruthi Sarathy Violin L.Subramanyam MridangamDec. 16SatAT THE KASTURI SRINIVASAN ...
Read more
KASTURI SRINIVASAN HALL / Madras Music Academy
16 Dec 2017
4.00 p.m - 6.30 p.m
Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017 Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017Bharat K.Sundar Vocal R.K.Shriramkumar Violin Sangita Kalanidhi Umayalpuram K.Sivaraman Mridangam ...
Read more
KASTURI SRINIVASAN HALL / Madras Music Academy
16 Dec 2017
6.45 p.m - 9.15p.m
Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017 Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017Prasanna Venkataraman Vocal Edapally Ajithkumar Violin Trivandrum V.Balaji Mridangam Coimbatore V.Mohanram ...
Read more
AT THE KASTURI SRINIVASAN HALL / Madras Music Academy
16 Dec 2017
9.00 am - 11.30 am
Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017 Music Concerts 2017 91st ANNUAL CONCERTS 2017Vyasarpadi G.Kothandaraman Nadaswaram Mannargudi M.R.Vasudevan Tavil Kovilur K.G.Kalyana Sundaram TavilDec. 16SatAT THE ...
Read more
AT THE KASTURI SRINIVASAN HALL / Madras Music Academy