Event Schedules at "23 DEC 2018"
DATE EVENT NAME EVENT DESCRIPTION LOCATION
23 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Kalyanapuram S. Aravind K.J. Dileep Guru ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
10:45AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar  Dr. Padma Subrahmanyam Impact ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
11:30AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar S. Rajeswari & Swamimalai ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  V. Deepika & V. Nandika Vocal Duet ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar  Bragha Bessel & A. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  G. Abilash Karaikal S. Venkatasubramanianm Burra ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Akshay Padmanabhan K.J. Dileep B. Sivaraman ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
5:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar "Nadanamamani" Mythili Prakash ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
6:00PM to 8:30PM
Kalakshetra December Art Festival 2018 Kalakshetra December Art Festival 2018 ‘Paduka Pattabhishekam’ by Kalakshetra Foundation ...
Read more
Kalakshetra
23 Dec 2018
6:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar Shijith Nambiar and Parvathy ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Vishnudev Namboodiri Parur M.S. Ananthakrishnan Tanjore ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
7:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar  "Thillana Advisors Prof. Sudharani ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
8:30AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar Dr. Rama Kausalya Use ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
9:10AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Natya Darshan Dance Seminar Nandini Ramani Use of ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
23 Dec 2018
9:50AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Natya Darshan Dance Seminar  V.A.K. Ranga Rao Use ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall