Event Schedules at "27 DEC 2018"
DATE EVENT NAME EVENT DESCRIPTION LOCATION
27 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Dr.R. Kashyapmahesh Shreya Devnath Ranga nathapuram ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall N.S. Kamatchi T.V. Sukanya Aswini Srinivasan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kamala Deepti M. Sriramya Madurai B. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  Mahadevan Sankaranarayanan Mullaivasal Chandramouli ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Bharathanatyam by Aishwarya Ananth Karthik ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
27 Dec 2018
6:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharathanatyam by Nadanamamani Srekala Bharath Varnam & Thillana ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
27 Dec 2018
6:00PM to 8:30PM
Kalakshetra December Art Festival 2018 Kalakshetra December Art Festival 2018 ‘Carnatic Flute Recital’ by Shri. Shashank Subramaniam ...
Read more
Kalakshetra
27 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  Tamil Isai Vendhar Dr. Seerkazhi ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
7:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall Bharathanatyam by Nadanamamani A. Lakshmanaswamy ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall