Event Schedules at "28 DEC 2018"
DATE EVENT NAME EVENT DESCRIPTION LOCATION
28 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  T. Atul Kumar Flute Neyveli S. Radhakrishnan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Rajeswari Shankar B. Archana Rohit Ashok ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  S. Aishwarya & S. Soundarya Dr.M. Narmadha ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  C.R. Vaidyanathan V.V. Srinivasa ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall - 2nd Floor
28 Dec 2018
6:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  Arushi Mudgal Odissi ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall
28 Dec 2018
6:00PM to 8:30PM
Kalakshetra December Art Festival 2018 Kalakshetra December Art Festival 2018 ‘Jugalbandhi’ by Shri. LGJR Krishnan & Shri. Ustad Shahid Parvez ...
Read more
Kalakshetra
28 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  Dr. M. Lalitha & Nandhini ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall - 2nd Floor
28 Dec 2018
7:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall  "Nadanamamani" Dr. Jyotsna Jagannathan Bharatanatyam ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Main Hall