Event Schedules at "BHARATIYA VIDYA BHAVAN MINI HALL"
DATE EVENT NAME EVENT DESCRIPTION LOCATION
14 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Jayashri Jayaramakrishnan Kovai S. Chandran Kumbakonam Ramakrishnan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
14 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Deepti Suresh Pappu Gyandev R. Ramkumar ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
14 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Shruti Sankar Kumar Chidambaram S. Badrinath ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
14 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Chaithra Sairam Sudha R.S. Iyer Kumbakonam Swaminathan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
14 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Aruna Prabha Ranganathan V.V. Ravi B. Ganapathi Raman ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
15 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Sunil Gargyan R. Vittal Rangan Trivandrum Balaji ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
15 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Vivardhini Ramamurthy Thirucherai Kartik Ammangudi S. Ramanarayanan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
15 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  S. Adithya Narayanan K. Sayee Rakshith K.H. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
15 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts' 44th Year Art Festival Programmes Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival ProgrammesBharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Subhashree Ramachandran R. Raghul T. Dixit ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
15 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
16 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
16 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
16 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
16 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
16 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
17 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
17 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
17 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
17 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
17 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
18 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
18 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
18 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
18 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
18 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
19 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
19 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
19 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
19 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
19 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
20 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Uma B.Money Thirucherai Karthik B.Ganapathi Raman ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
20 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall Swathi Krishnamurthy Nandika Venkatram B.S.Prashanth ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
20 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Keerthana Vaidynathan K.P.Nandini Trivandrum D.Rajagopal ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
20 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  G. Ramanathan Saxophone Shraddha Ravindran Ambur ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
20 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Aishwarya Vidya Raghunath H.M. Smitha Melakkaveri ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  K Subhiksha Sruti Sarathy Guru Raghavendra ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Dharini Veeraraghavan M.S.Ananthasri K.Sriram ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Vivek Moozhikulam Deepika Venkataraman Kishore Ramesh ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  G.Ravi Kiran R.Vittal Rangan Sumesh Narayanan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  G.Ravi Kiran R.Vittal Rangan Sumesh Narayanan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
21 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  U.P.Raju & Nagamani Mandolin Duet B.Ganapathi Raman ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
22 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  K. Dharini M. Vijay Akshay Ananthapadmanabhan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
22 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Arjun Sambasivan & Narayanan Keyboard Nagercoil K.Anand ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
22 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  S.Dharini Swetha Anandasivan Ranganatha puram R.Akshay ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
22 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Vignesh Ishwar L. Ramakrishnan Delhi Sairam ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
22 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Palghat R.Ramaprasad B.U.Ganesh Prasad Poongulam Subramaniam ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
24 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  M. Roopa Shastry Srividya R.S. Iyer ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
24 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Pooja & Supraja Meera Sundar Guru ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
24 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  R.P. Shravan K.J. Dileep Akshay Anantha ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
24 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Balu Masti Veena Anirudh Bhat H. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
24 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Radha Bhaskar Anayampatti G. Venkata subramanian ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
25 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Hyderabad Subbalakshmi M.A. Krishnaswamy "Isai Peroli" J. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
25 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall Madhumitha Doraiswamy Delhi R. Sridhar A. Rohit ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
25 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall Sahana Samraj S.P. Ananthapadmanabha Chidambaram B. Saishankar ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
25 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall Sangeetha Swaminathan R. Vittal Rangan Akshay Ananthapadmanabhan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
25 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall Isai Peroli Dr.R. Ganesh Kalyani Shankar Chidambaram ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
26 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Cuddalore S.J. Jananiy S.P. Anantha padmanabha   ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
26 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Neyveli R. Rajalakshmi C. Vishwesh Vignesh ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
26 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Madurai N. Sivaganesh M. Vijay Ranganathapuram ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
26 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Poornima Krishnan C.N. Srinivasamurthy Kumbakonam Swaminathan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
26 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Hrishikesh Chary & Priyanka Chary Veena Duet ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Dr.R. Kashyapmahesh Shreya Devnath Ranga nathapuram ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall N.S. Kamatchi T.V. Sukanya Aswini Srinivasan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Kamala Deepti M. Sriramya Madurai B. ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
4:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  Mahadevan Sankaranarayanan Mullaivasal Chandramouli ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
27 Dec 2018
6:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall 2nd Floor  Tamil Isai Vendhar Dr. Seerkazhi ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  T. Atul Kumar Flute Neyveli S. Radhakrishnan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
12:15PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Rajeswari Shankar B. Archana Rohit Ashok ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
28 Dec 2018
2:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  S. Aishwarya & S. Soundarya Dr.M. Narmadha ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
29 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  G. Kartik Villivakkam Raghuraman Chidam ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
29 Dec 2018
6:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall KALAVAAHINI FESTIVAL DANCE FOR DANCE  Kapila Venu Kuttiyattam ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
29 Dec 2018
7:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall KALAVAAHINI FESTIVAL DANCE FOR DANCE  "Nadanamamni" Rama Vaidyanathan ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
30 Dec 2018
01:00PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Varun   Ganesan     Delhi   ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
30 Dec 2018
10:00AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Adesh Sundaresan M. Vijay Nikshith Puttur ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
30 Dec 2018
11:30AM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Jahnavi Murali  K. Sundarrajan Satheepan Elankumaran ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
30 Dec 2018
2:30PM
Kartik Fine Arts - 44th Year Art Festival Kartik Fine Arts 44th Year Art Festival Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall  Amrith Narayanan Vignesh Thyagarajan Guru Arvind ...
Read more
Bharatiya Vidya Bhavan Mini Hall
Events Schedule